Aktualizacje pakietu Office 365

Rodzaje kaszlu

Aktualizacje pakietu Office 365Pakiet Office 365 oferowany jest w ramach abonamentu, który wykupuje się na ściśle określony czas. Obecnie jest to minimum jeden rok, także w odniesieniu do użytkowników domowych. Ma to także wpływ na kwestię aktualizacji tego oprogramowania biurowego.

Obecnie, w każdej chwili możliwe jest zastosowanie najnowszych poprawek, bez konieczności samodzielnego przeinstalowywania swojego oprogramowania biurowego. Jako, że Office 365 może funkcjonować w chmurze, to aktualizacja Office nie wymagają już osobnych instalacji na komputerach poszczególnych użytkowników. O tym czy i kiedy zastosować najnowsze poprawki decydować mogą osoby, które zarządzają utrzymaniem Office 365 w firmie.

Jak przebiega aktualizacja Office?

W przypadku użytkowników domowych aktualizacja Office przebiegają w zasadzie bez większych zmian w porównaniu do zwykłych aktualizacji poprzednich wersji pakietu. Poprawki wgrywane są natychmiast po ich opublikowaniu. W pewnym sensie więc użytkownicy domowi pełnić mogą w takim modelu rolę testerów poprawek, które w przypadku użytkowników biznesowych można oczywiście opóźniać, w zależności od przyjętego modelu. Także dopuszczalna jest możliwość wgrywania określonych poprawek w trybie natychmiastowym, zaraz po ich opublikowaniu, ale też pojawiają się dwa nowe tryby instalacji aktualizacji, zgodnie z zaplanowanymi terminami.

Co ile instalowane są poprawki?

Po pierwsze wybrać można okresy czasowe, na przykład co miesiąc lub co kilka miesięcy, w którym to czasie instalowane są aktualne poprawki, najczęściej już sprawdzone i funkcjonujące od jakiegoś czasu. Pomimo zaplanowanych terminów, tak zwane poprawki krytyczne, w szczególności poprawki dotyczące bezpieczeństwa wgrywane mogą być z dużo większą częstotliwością. Użytkownicy mają także możliwość zignorowania przygotowanych poprawek i modyfikacji, ale w tym przypadku liczyć należy się z tym, że kolejna aktualizacja Office nie będzie możliwa do czasu wgrania wcześniej zignorowanych poprawek. Zgodnie z najnowszą polityką Microsoftu w tym zakresie, konieczne jest zachowanie ciągłości instalowanych aktualizacji.

Related Post