Jak ogłosić upadłość spółki?

Czym jest zarządzanie reputacją w sieci?

Gdy zechcemy zgłosić upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, musimy zwrócić się ze specjalnym wnioskiem do sądu rejestrowego. Z internetu można pobrać wniosek o ogłoszenie upadłości spółki i wypełnić go stosownie do naszej sytuacji.

Jak ogłosić upadłość spółki?Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki może zostać zgłoszony, jeśli chcemy już zamknąć spółkę będącą w niekorzystnej sytuacji finansowej. Istnieje też odgórnie ustalona konieczność ogłoszenia upadłości spółki, gdy staje się ona niewypłacalna. Spółka staje się niewypłacalna w sytuacji, gdy nie reguluje swoich zobowiązań. Nie ma tutaj specjalnego znaczenia fakt czy wszystkie zobowiązania są nieregulowane, czy tylko część z nich. Nieistotny jest także charakter niewypłacalności – dla ogłoszenia upadłości wystarczy, że spółka nie reguluje zobowiązań pozafinansowych. Z punktu widzenia przepisów również nieistotne jest to jaka jest przyczyna braku regulowania zobowiązań finansowych przez spółkę.

Ogłoszenie upadłości przebiega bez tłumaczenia przed sądem przyczyn problemów finansowych lub formalnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki powinien zostać złożony w terminie dwóch tygodni po wystąpieniu stanu niewypłacalności. Stan niewypłacalności to stan, kiedy jedno ze zobowiązań nie może zostać spełnione lub gdy ogół zobowiązań zaczął przekraczać majątek spółki. Jeśli spółka nie zgłosiła upadłości w odpowiednim terminie, wówczas osoby reprezentujące interesy spółki na zewnątrz mogą zostać oskarżone o działanie na szkodę spółki. Ma to znaczenie wówczas, gdy egzekucje z majątku spółki stają się bezskuteczne. Wówczas majątkiem odpowiada zarząd.

Wniosek o upadłość może nam napisać kancelaria prawna w Warszawie. Wniosek składa się w sądzie upadłościowym (gospodarczym). Opłata za wniesienie takiego wniosku to tysiąc złotych. Należy wybrać ten sąd, który jest właściwy dla miejsca głównej siedziby firmy. Jeśli firma nie ma określonej głównej siedziby, wówczas istnieje dowolność w wyborze lokalizacji sądu.

Related Post