Wybór kwiatów oraz ich dostawa

Motywacja pracowników produkcyjnych

Motywacja pracowników produkcyjnychOkreślając różne metody motywowania pracowników, należy z pewnością wziąć pod uwagę specyfikę wykonywanej przez nich pracy. Inaczej bowiem do swoich obowiązków podchodzą ludzie na stanowiskach biurowych, inaczej osoby realizujące czynności manualne, zwłaszcza w sektorze produkcyjnym. Mobilizacja tej drugiej grupy wydaje się trudniejsza, gdyż często bywa tak, iż przez cały okres zmiany pracownicy produkcyjni wykonują te same zadania, które rzecz jasna mogą po pewnym czasie mogą stać się dla nich nużące, co w efekcie prowadzi do spadku zaangażowania. Niezwykle ważna w tym przypadku są więc role brygadzistów i kierowników, którzy muszą zadbać o to, aby przez cały czas produkcja byłą wykonywana na tym samym poziomie.

Motywowanie pracowników w tym konkretnym przypadku powinno więc opierać się na ciągłym uatrakcyjnianiu codziennej zawodowej rutyny. Zmiana poszczególnych obowiązków jest często niemożliwa – wynika to bowiem ze specyfiki pracy produkcyjnej. Trzeba więc zrobić coś, co podtrzyma odpowiedni poziom zaangażowania. Bez wątpienia pomocna okazać się może zdrowa rywalizacja. Poszczególne zmiany można zachęcić do pracy poprzez możliwość konkurowania z innymi. Osiągnięcie lepszych wyników znajdzie swoje odzwierciedlenie w dodatkowych premiach, jest więc o co walczyć. Rzecz jasna rywalizację stymulować powinni brygadziści oraz kierownicy poszczególnych zmian, poprzez wyznaczanie kolejnych celów do osiągnięcia. Całemu zespołowi musi zależeć na tym, aby wypracować lepszy wynik od pozostałych.

Zobacz również: motywowanie pracowników

To od bezpośredni przełożonych w głównej mierze zależy, w jakim stopniu pracownicy będą zmotywowani do wykonywania swojej pracy. Zachęcanie ich wizją dodatkowych premii za zdobycie miana najefektywniejszych, połączone ze wzajemnym szacunkiem oraz otwartym podejściem do rozwiązywania problemów, z pewnością przyniesie wymierne efekty. Niezmiernie ważna jest również odpowiednia komunikacja, która pozwoli budować zdrowe, zawodowe relacje, a także zapewni sprawniejszą realizację poszczególnych limitów, które są niezmiernie istotne w przypadku przedsiębiorstw nastawionych na produkcję.