Co brać pod uwagę, wybierając firmę ubezpieczeniową?

Różne aspekty komunikacji bezpośredniej

Różne aspekty komunikacji bezpośredniejKomunikacja bezpośrednia to ważny element codziennego życia, widoczny także w zakresie szeroko rozumianego marketingu. Ogólnie rzecz ujmując, jest to komunikat przekazywany bezpośrednio, czyli bez udziału osób trzecich.

W komunikacji marketingowej istotną funkcję odgrywa sposób przekazywania informacji oraz właściwy kontakt z odbiorcą. Wbrew pozorom nie jest to zadanie łatwe i wymaga odpowiednich predyspozycji oraz umiejętności werbalnych i niewerbalnych.

Komunikacja a reklama

Pojawienie się na rynku nowego produktu lub marki niepodważalnie wiąże się z koniecznością odpowiedniego wypromowania oferowanej propozycji.
Każdy producent stara się zachęcić i zmobilizować potencjalnych odbiorców do zainteresowania produktem, a docelowo skorzystania z oferty. Działania te realizowane są przede wszystkim za pomocą szeroko rozumianej reklamy, która – suma sumarum – może mieć różny charakter.
Z czasem powstaje grupa stałych odbiorców, których należy traktować personalnie, a nie masowo. Właśnie w tym momencie do głosu dochodzi komunikacja bezpośrednia, czyli działania, w których poza reklamą wykorzystywane są także alternatywne narzędzia.

Sposoby marketingowej komunikacji bezpośredniej

Wbrew pozorom komunikacja bezpośrednia na płaszczyźnie marketingowej może mieć różny charakter, niekoniecznie dopełniony kontaktem fizycznym.

Przykładem może być w tej kwestii telesprzedaż lub szeroko rozumiany telemarketing. Są to sytuacje, w których oferujący produkt kontaktuje się z potencjalnym klientem korzystając z narzędzi w postaci wizji lub fonii. Istnieje także możliwość kontaktu bezpośredniego, czego doskonałym przykładem jest spotkanie promocyjne.

Cel podejmowanych działań jest taki sam, nietrudno jednak zauważyć, że każda sytuacja ma inny charakter, a tym samym konieczne staje się inne kreowanie kontaktu. W przypadku telemarketingu priorytetem staje się strona stricte werbalna, jednakże w przypadku telesprzedaży lub spotkań promocyjnych konieczne jest uwzględnienie zarówno strony werbalnej, jak i pozawerbalnej.