Wydatki służbowe a zadowolenie pracowników

Wydatki służbowe a zadowolenie pracownikówMądre zarządzanie wydatkami służbowymi to jedno z trudniejszych zadań, którym należy sprostać, aby firma mogła efektywnie funkcjonować. Zarówno w czasach dobrej passy, jak i recesji powinno się kontrolować koszty i starać, w miarę możliwości je obniżać.

Istotną rolę odgrywa tu sposób, w jaki pracownicy postrzegają politykę firmy, co do wydatków służbowych. Przedsiębiorstwo musi dbać o pozytywną ocenę pracowników, dlatego samo cięcie kosztów nie jest drogą do sukcesu. Oczywiście niezbędne jest bezwzględne egzekwowanie norm przyjętych przez firmę i stanowcze pociąganie do odpowiedzialności osób, które łamią przyjęte zasady, nawet jeżeli dotyczy to pracowników wysokiego szczebla. Aby uzyskać kontrolę nad takimi wydatkami warto skorzystać z kart korporacyjnych. Dzięki nim wiadomo ile i na co zostało wydane. Korzystnym rozwiązaniem jest jasne i przejrzyste przedstawienie reguł personelowi. W przypadku zmian tych reguł, łatwo jest o niezadowolenie pracowników, a co za tym idzie brak motywacji. Można jednak tego uniknąć, poprzez zaproponowanie, w miejsce utraconego przywileju, jakiś dobry aspekt, przydatne też bywa informowanie ich o przyczynach zmiany. Powoduje to większe zrozumienie.

Sprawdź: Karty przedpłacone

Drugim ważnym aspektem jest wykorzystywanie danych o tych wydatkach. Dlatego konieczne jest tworzenie raportów o wydatkach w przeciągu danego okresu czasu, a następnie analiza danych. Często na podstawie takich zestawień można wywnioskować jakie zmiany wprowadzić aby zoptymalizować koszty, przy jednoczesnym zachowaniu standardów jakościowych. Systemy informatyczne, Internet oraz raporty księgowości dostarczą narzędziami które powinny nam pomóc dostrzec dobre i złe strony polityki wydawania pieniędzy przez firmę. Dodatkowo przydatnym narzędziem są, wspomniane wcześniej karty korporacyjne, których atutem jest nie tylko kontrola, ale i uzyskanie wielu zniżek. A właśnie odpowiednie warunki umów z dostawcami usług pozwolą zrekompensować ograniczenia stawiane pracownikom. Dlatego korzystanie z usług jednego dostawcy w danej gałęzi usługowej może przynieść wiele profitów, takich jak niższa cena lub dodatki ponadstandardowe, które z pewnością polepszą opinię pracowników.