Jak wziąć kredyt gotówkowy?

Jak wziąć kredyt gotówkowy?

Jak wziąć kredyt gotówkowy?Kredyty gotówkowe swoją popularność zawdzięczają przede wszystkim uproszczonym procedurom przydzielania. Niektóre instytucje pozabankowe udzielające takich pożyczek właściwie nie sprawdzają zdolności kredytowej pożyczkobiorcy ani nie wymagają żadnych zaświadczeń. Także w banku możemy uzyskać kredyt gotówkowy do określonej, relatywnie niskiej kwoty bez zbędnych formalności.

Kredyt gotówkowy – łatwo dostępna pożyczka

Banki obecnie odchodzą nawet od takich tradycyjnych zabezpieczeń jak żyrowanie kredytu czy też weksle in blanco. W odróżnieniu od parabanków i innych pozabankowych instytucji finansowych banki nadal sprawdzają jednak zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy, zwykle na podstawie dochodów (zaświadczenie o zatrudnieniu, wysokość wynagrodzenia, renty lub emerytury). Jednak robią pewien wyjątek dla swoich własnych klientów, którzy prowadzą w danym banku swój rachunek osobisty. Jeśli na ten rachunek wpływa wynagrodzenie banki nie wymagają zwykle potwierdzania tego stanu dokumentami, ale poprzestają na przyjęciu oświadczenia od kredytobiorcy i w zasadzie poza potwierdzeniem tożsamości nie wymagają specjalnie dodatkowych dokumentów. Nieco więcej formalności czeka osoby prowadzące działalność gospodarczą. Przed przyznaniem kredytu zwykle wymaga się od nich zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz dokumentów potwierdzających wysokość przychodów.

Na co możemy wziąć kredyt gotówkowy

Kolejną niezaprzeczalną zaletą kredytu gotówkowego jest to, że wziąć go można na dowolny cel, którego nie trzeba w żadne sposób zgłaszać do instytucji finansowej – banku czy parabanku. Po prostu określamy kwotę. W odróżnieniu od kredytu samochodowego czy hipotecznego nie musimy tych pieniędzy wydać na żaden określony jeden cel ani w żaden sposób się z niego rozliczać. Pamiętajmy o tym, że w przypadku relatywnie niewysokich kredytów do 255,550 zł mamy zawsze prawo spłacić kredyt przed terminem, a bank ma obowiązek w ciągu 14 dni od wpłaty rozliczyć kredyt. Ma jednak też prawo nałożyć opłatę za wcześniejszą spłatę.

Więcej na stronie https://www.santanderconsumer.pl/kredyty-gotowkowe/kredyt-gotowkowy,1.html