Lokaty bankowe czy rachunek oszczędnościowy?

Lokaty bankowe uznawane są za najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o oszczędzanie pieniędzy, a także ich pomnażanie. Jednak wiele osób zamiast lokaty bankowej wybiera rachunek oszczędnościowy. Jaka jest różnica między tymi narzędziami bankowymi?

Lokaty bankowe to specjalne konto, na które wpłacamy odpowiednią, umówioną z bankiem ilość pieniędzy i które na umówiony czas zostają niejako zamrożone na tymże koncie. Przez ustalony czas nie wolno nam nie tylko wypłacać pieniędzy z konta, ale też dopłacać do konta środków finansowych, a tym samym powiększać kapitału, od którego naliczane są odsetki. Z kolei przy rachunku oszczędnościowym jesteśmy w stanie w sposób ograniczony korzystać z pieniędzy zgromadzonych na koncie, a także w każdej chwili możemy zwiększyć swój kapitał. Różnica między lokatą a kontem oszczędnościowym polega przede wszystkim na oprocentowaniu. Lokata zazwyczaj jest korzystniejsza z punktu widzenia ekonomii klienta, a konto oszczędnościowe elastyczniejsze.

O ile jak wspomnieliśmy, z lokaty nie wolno nam wypłacać środków, pod groźbą utraty wszelkich odsetek, to z konta oszczędnościowego możemy to uczynić pod pewnymi warunkami. Najczęściej darmowa jest pierwsza wypłata i jeden przelew w miesiącu. Za każdy kolejny przelew będziemy musieli zapłacić i to niestety całkiem dużo. Często bank nalicza sobie nawet dziesięć złotych opłaty za dodatkowy przelew w miesiącu. Oznacza to, że jeśli nie będziemy ostrożni i zbyt chętnie sięgać będziemy po nasze oszczędności, to koszty tych operacji nie tylko zmniejszą nam zyski, ale są w stanie być na tyle duże, że całe nasze oszczędzanie zakończy się stratą.

Dlatego właśnie powszechnie uważa się, że lokata i rachunek oszczędnościowy są przeznaczone dla innych typów ludzi. Lokata jest stworzona dla tych, którzy nie do końca radzą sobie z dyscypliną i zbyt chętnie sięgają po oszczędności. Jednocześnie dysponują na tyle dużymi oszczędnościami, żeby móc bez utraty płynności, obejść się bez nich przez jakiś czas, Rachunek oszczędnościowy, to natomiast narzędzie dla osób zdyscyplinowanych.