Rodzaje mąki żytniej

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozwój społeczno-gospodarczy w Europie staje się coraz ważniejszą i coraz bardziej pielęgnowaną kwestią, ze szczególnym uwzględnieniem krajów i obszarów, które wchodzą w struktury Unii Europejskiej. Dzięki różnym działaniom tej Unii kraje członkowskie mogą liczyć na rozwój za pośrednictwem wsparcia w postaci środków finansowych pochodzących z różnych funduszy europejskich i tego rodzaju projektów.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu SpołecznegoWażnym funduszem w Unii Europejskiej jest Europejski Fundusz Społeczny, który stanowi jeden z 5 głównych funduszy w tej europejskiej strukturze. Fundusz ten w latach 2014-2020 przeznacza 80 miliardów euro na działania na terenie Europy. Kwota ta stanowi niemalże jedną czwartą całej puli środków Unii Europejskiej, przeznaczanych na działania związane z rozwojem poszczególnych regionów Europy wśród państw członkowskich.

Z kwoty tej w latach 2014-2020 Polsce przypada na działania rozwojowe ponad 13 miliardów euro, czyli o około dwa miliardy więcej niż w latach 2007-2013. Dzięki temu dofinansowanie efs w najbliższych latach będzie większe, co pozwoli na więcej zmian i powinny być to zmiany bardziej efektywne.

Europejski Fundusz Społeczny zajmuje się wszelkimi działaniami, których głównym zadaniem jest zbudowanie wysokiego poziomu zatrudnienia na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto działania te wspierają, by miejsca pracy były wysokiej jakości, ludzie mieli dostęp do rynku pracy, istniała mobilność geograficzna. Jeśli chodzi o konkretne dofinansowanie efs to warto wiedzieć, że środki, które pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, są wydawane na dwa sposoby. Pierwszy sposób dotyczy finansowania programów na poziomie krajowym. W Polsce dotyczy to Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Na ten cel z puli ponad 13 miliardów euro, przeznaczone zostały ponad cztery miliardy euro. Drugi sposób korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy działań o charakterze regionalnym. W naszym kraju dotyczy to 16 różnych programów, które są finansowanie przez pozostałe 66% środków z funduszu przeznaczonych na lata 2014-2020. Środki z Unii Europejskiej pozwalają na dokonywanie wielu pozytywnych zmian w strukturach polskich przedsiębiorstw oraz jeśli chodzi o ogólną poprawę kondycji rynku pracy. Dlatego dla wielu ludzi dofinansowanie efs jest bardzo ważne. Pozwalają one na znaczne usprawnienie wielu kwestii w zakresie gospodarki.