Co to jest sonometr?

Bardzo duże natężenie dźwięków to już hałas. Jest on niekorzystny dla środowiska naturalnego, ale także dla naszego organizmu. Wartość hałasu powyżej 85 decybeli zagraża utratą słuchu.

Na nadmierny poziom hałasu wiele osób narażonych jest w swoich miejscach pracy

W trosce o zdrowie pracowników stosowane są ochronniki słuchu. O tym jednak czy należy je zastosować można się przekonać tylko w jeden sposób: dokonując pomiarów poziomu hałasu. Urządzaniem, którym można zmierzyć poziom hałasu jest sonometr.

Sonometr to urządzenie, które wykorzystują nie tylko inspektorzy BHP w zakładach pracy. Pomiary hałasu dokonywane są także na drogach publicznych. W tych miejscach pomiary dokonuje się w celu stwierdzenia, w jakiej odległości od drogi można budować budynki mieszkalne. W przypadku budowy dróg przy już istniejących budynkach mieszkalnych, gdy poziom hałasu zmierzony przy pomocy sonometru jest zbyt duży, montowane są dźwiękoszczelne ekrany. Pomiaru hałasu przy pomocy sonometru dokonuje się także na obszarach, które sąsiadują z lotniskiem albo zakładami przemysłowymi. Także konstruując nowe urządzenia na potrzeby przemysłu mierzy się poziom emitowanego przez nie hałasu.

Sonometry mierzą natężenie dźwięków w decybelach

Stąd też wzięła się potoczna nazwatych urządzeń: decybelomierze. Urządzania te mierzą poziom hałasu dokonują pomiaru ciśnienia akustycznego. W zależności od modelu mogą to być proste, przenośne urządzenia, które mają średni zakres pomiarów, jak i urządzenia bardziej zaawansowane, które mogą pracować w trybie ciągłym w bardzo trudnych i zmiennych warunkach środowiskowych. Najważniejszym elementem, z którego zbudowany jest każdy sonometr jest mikrofon. W najmniej zaawansowanych modelach stosowane są mikrofony pojemnościowe. W bardziej zaawansowanych modelach montowane są również filtry; jedne z nich są dostosowane do czułości charakterystycznej dla ludzkiego ucha, inne służą do pomiaru hałasu, który emitują maszyny i urządzenia stosowane w zakładach pracy, samochody czy inne pojazdy.