Podróże – o czym należy pamiętać?

Gaz LNG – charakterystyka

Gaz LNG - charakterystykaMówiąc o gazie LNG mamy na myśli wysokometanowy skroplony gaz ziemny, który został zmieniony w postać płynną po to, aby zminimalizować problemy pojawiające się podczas jego transportu i magazynowania tam, gdzie nie ma dostępu do klasycznych sieci gazowych.

Na czym polega proces skraplania gazu ziemnego?

Proces skraplania gazu ziemnego ma miejsce w fabryce, tam też schładza się go do temperatury -162 stopni Celsjusza. Działanie takie jest w pełni uzasadnione, gaz zmniejsza bowiem w ten sposób objętość nawet 600 razy. Przygotowania gazu LNG do sprzedaży nie ograniczają się jednak do drastycznego obniżenia jego temperatury. Dostawca stara się też usunąć z niego zarówno wilgoć, jak i dwutlenek węgla, skutecznie pozbywa się przy tym również azotu i cięższych węglowodorów.

Sam gaz LNG jest związkiem nie tylko bezbarwnym, ale również bezdomnym, charakterystyczne jest przy tym dla niego również to, że nie ma zapachu. Jeśli ulega on skropleniu, staje się lżejszy od powietrza, a tym samym bardziej bezpieczny niż gaz ziemny w innej formie. Właśnie ta lekkość sprawia, że szybko jest w stanie odparować, jego ulotnienie się nie pociąga więc za sobą aż tak poważnego ryzyka wybuchu, jak ma to miejsce w przypadku gazu pod innymi postaciami. Oczywiście, nie oznacza to wcale, że rezygnuje się z jego nawaniania. Z procesem tym mamy do czynienia jeszcze zanim trafi do instalacji gazowej, dodatkowym zabezpieczeniem dla jego użytkownika jest przy tym system detekcji.

Zalety transportu skroplonego gazu ziemnego

Skroplony gaz ziemny ma i tę zaletę, że jego transport do stacji regazyfikacji LNG nie jest skomplikowany. Zazwyczaj odbywa się on w specjalnie skonstruowanych cysternach znajdujących się pod kontrolą doświadczonego pracownika. Obecnie LNG cieszy się wyjątkowo dużą popularnością zwłaszcza w państwach Europy Zachodniej. Nie może być jednak inaczej skoro mamy do czynienia z paliwem ekologicznym o parametrach wyższych zarówno w zestawieniu z olejami opałowymi, jak i z gazem LPG. Wszystko to sprawia, że stosowanie gazu LNG oznacza spore oszczędności, a jednocześnie wiąże się z większą sprawnością.