Krem 50+ Lirene

Europejski Fundusz Społeczny i szkolenia

Europejski Fundusz Społeczny powstał po to, żeby wspierać rozwój o charakterze społecznym i gospodarczym w krajach, które należą do Unii Europejskiej. Dzięki odpowiednim działaniom i przeznaczaniu środkom w postaci ponad 80 miliardów euro można poprawiać rynek pracy w krajach, które najbardziej potrzebują stabilizacji i poprawy w tym zakresie. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczane są na zwiększenie poziomu zatrudnienia, poprawę miejsc pracy, zwiększenie dostępności do rynku pracy i umożliwienie zaistnienia na rynku pracy osobom, które tego potrzebują.

Europejski Fundusz Społeczny i szkoleniaIstnieje wiele różnych projektów, takich jak szkolenia efs, które mają poprawiać sytuację na poziomie krajowym oraz regionalnym, a także dążyć do tak zwanego zrównoważonego rozwoju, który jest działaniem priorytetowym w polityce Unii Europejskiej. Środki przeznacza się na projekty, które mają angażować ludzi, przede wszystkim tych młodych oraz wszystkich, którym potrzebne jest odpowiednie kształcenie, aby móc się rozwijać na rynku pracy.

Celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest również zmniejszenie poziomu ubóstwa, zacieśnianie więzi społecznych oraz wyrównywanie szans w poszczególnych regionach krajów członkowskich Unii Europejskiej. Projekty te, takie jak wspominane już szkolenia efs, są przeznaczone dla różnych grup społecznych, które potrzebują odpowiednich środków finansowych i odpowiednich działań, aby móc się rozwijać, zdobywać wiedzę, poszerzać kwalifikacje zawodowe oraz nabywać nowych umiejętności, będących ogromnie przydatne na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale również na terenie całej Unii Europejskiej.

W Polsce na działania związane funkcjonowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego, do których wliczają się między innymi szkolenia efs, w latach 2014-2020 przeznaczono aż ponad 13 miliardów euro, co jest kwotą przewyższającą te, którymi mogliśmy dysponować w poprzednich latach. Działania Europejskiego Funduszu Społecznego skupiają się przede wszystkim na ludziach, ponieważ to właśnie oni we wszystkich działań zawsze są najważniejsi. Odbiorcami projektów EFS, na które przeznaczane są środki z Unii Europejskiej, są różne podmioty gospodarcze, takie jak organizacje pracodawców, organizacja samorządowe czy instytucje charytatywne. Oczywiście wsparcie ze środków Unii Europejskiej dotyczy także osób prywatnych.