Papierkowa robota w szkolnej klasie

Papierkowa robota w szkolnej klasieKażda szkoła do sprawnego funkcjonowania, oprócz wykwalifikowanej kadry, potrzebuje formalnej dokumentacji. Takie dokumenty, w których opisane są postępy uczniów oraz opisy zastosowanych procedur, mimo złej opinii są niezwykle przydatne jeżeli tylko są poprawnie prowadzone.

Najpopularniejszym i rozpoznawanym przez wszystkich typem takiego dokumentu jest dziennik nauczyciela. Gromadzone są w nim oceny wszystkich uczniów oraz informacje o ich nieobecności na zajęciach. Dodatkowo wpisana w nim uwaga na temat złego zachowania ucznia wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla zainteresowanego. Innym przykładem szkolnej dokumentacji jest dziennik wychowawcy. Jest to niezwykle pożyteczne narzędzie dla wychowawcy klasy. Ważne jest aby dostęp do dzienników z ocenami mieli również rodzice. Taki wgląd w postępy w nauce ich pociech pomoże im lepiej kontrolować proces nauczania.

W dobie internetu wiele szkół idzie z duchem czasu i stawia na tak zwane dzienniki elektroniczne. Wystarczy odwiedzić platformę internetową, na której oceny są regularnie umieszczane, zalogować się i można prześledzić wszystkie oceny swojego dziecka bez wychodzenia z domu. Choć takie rozwiązanie jest bezpieczne i praktyczne, w większości szkół przechowywanie dokumentów w formie papierowej jest dalej na porządku dziennym. Przechowywane w archiwum, są zawsze dostępne do wglądu dla urzędników z ministerstwa edukacji.

Dokumentacja szkolna jest dowodem skuteczności lub porażki systemu kształcenia i programu nauczania. W razie wątpliwości co do funkcjonowania programu, ze strony rodziców lub organów państwowych, powinna być udostępniona do wglądu, o ile nie narusza to prywatności osób trzecich. Dzięki dokumentacji szkolnej w szkole panuje większy ład i porządek. Łatwiej jest ocenić zachowanie i frekwencję każdego ucznia.