Sposób na zgrany zespół

Sposób na zgrany zespółKażdy przedsiębiorca prowadząc własna firmę boryka się z różnorodnymi problemami. Wiele z nich ma charakter czysto formalny. Będą to na przykład kwestie podatkowe, ubezpieczeniowe, dotyczące umów i inne pochodne. Nieco inny charakter mają natomiast relacje z pracownikami i wiążące się z tym sytuację.

Każdy szef pragnie mieć jak najlepiej funkcjonujący zespół pracowniczy. Nie jest to jednak takie proste. Im więcej ludzi pracuje w danej firmie tym większe problemy wiążące się z zaspokojeniem ich dążeń i oczekiwań. Co ważne oczekiwania każdego z pracowników są zazwyczaj różne, a często wręcz są ze sobą nie do pogodzenie, co jeszcze utrudnia cały problem.

Zarobki

Podstawowe żądania jakie wysuwa personel zatrudniony w zakładzie pracy zazwyczaj dotyczą wysokości zarobków. Można z góry założyć, że nawet w firmach gdzie zarobki są bardziej niż godziwe znajdą się jednostki, które i tak będą wyrażały wątpliwości co do ich poziomu, a nawet kategorycznie domagały się ich podwyższenia. Dotyczy to firm w każdej branży, nie powinno więc dziwić to żadnego z szefów. Wysokość pracy ma podstawowe znaczenie dla dwóch kwestii. Po pierwsze dla poziomu kosztów, jakie pracodawca ponosi w związku z zatrudnianiem pracowników. Poza płacą brutto bowiem pracodawca ponosi jeszcze dodatkowe koszty wynikające z obowiązku ubezpieczeniowego, obciążającego właśnie zatrudniającego.

Motywowanie pracowników

Druga kwestia przekłada się z kolei na motywowanie pracowników. Odpowiednio skonstruowany system premiowania może być dla nich najlepszym z możliwych bodźców, zapewniającym zwiększenie ich wydajności i efektywności pracy. Z kolei mało sprawiedliwy lub niezrozumiały system może przynieść skutek całkowicie odwrotny. Warto zauważyć, że taka zasada będzie panowała bez względu na poziom średniej pracy panujący w danej firmie. Płaca jest bowiem głównym czynnikiem, który może doprowadzić do konfliktów na linii pracodawca-pracownicy, lecz również we wzajemnej relacji między samymi pracownikami. Lepszym rozwiązaniem będzie więc trzymanie płac na poziomie niższym, ale bardziej sprawiedliwym, niż na wyższym, ale bardziej zróżnicowanym. Więcej o motywowaniu pracowników znajdziesz na tej stronie: